Kan du tänka dig en tillfällig anställning i Marks kommun?

Senast uppdaterad den 19 mars 2020

Under den pågående smittan av coronaviruset söker nu Marks kommun dig som är frisk och kan arbeta inom vård och omsorg. Om du exempelvis är varslad eller av annan anledning kan arbeta för oss en tid, behöver vi din hjälp.

Socialförvaltningen inom Marks kommun börjar få ont om personal inom vård och omsorg, då r

 

ådande omständigheter gör att befintlig personal med förkylningssymptom inte får arbeta. Vi bedriver verksamheter som är oerhört viktiga för samhället och för de som är mest utsatta. Vi behöver dig som kan arbeta inom

  • Hemtjänst och hemsjukvård
  • Äldreboenden
  • Boenden för personer med olika funktionsnedsättningar
  • Personlig assistens för personer med olika funktionsnedsättningar
  • Vi arbetar också med försörjningsstöd och handläggning av ärenden för de i samhället som är mest utsatta.

Kan och vill du arbeta med oss under den tid kommunen befinner sig under särskild belastning på grund av Covid-19? 

Läs mer och anmäl ditt intresse genom att följa denna länk:

Tillfällig anställning Marks kommun

Publicerad av: Marks kommun