Karin Hydén stannar som biträdande kommundirektör

Senast uppdaterad den 23 september 2021

Den 1 oktober tillträder Lillemor Berglund Andreasson rollen som kommundirektör i Marks kommun och VD för Spinnerskan-koncernen. Nu är det bestämt att Karin Hydén, som arbetat som tf kommundirektör, kliver in i den nyinrättade rollen som biträdande kommundirektör.

– Vi förtroendevalda har höga förväntningar på vår nya kommundirektör, men för att hon ska ha en möjlighet att möta upp i dessa förväntningar är det viktigt att vi skapar de förutsättningar som krävs. Vi ska ha en hållbar arbetsmiljö här i Mark, så att vi får behålla de medarbetare vi har och kan jobba långsiktigt – det gäller så klart även för kommundirektören, säger kommunstyrelsens ordförande Jessica Rodén.

Uppdraget som kommundirektör är omfattande, konstaterar Jessica Rodén. Förutom att vara förvaltningschef för Kommunledningskontoret, förväntas hon leda kommunen som helhet och se till att alla förvaltningar arbetar tillsammans. Detta för att se till att organisationen lever upp till såväl kommunens grunduppdrag genom lagstiftning, som till de mål som satts upp av de förtroendevalda i kommunen.

Mark arbetar aktivt med att utvecklas

– Mark är en kommun som växer, och det kräver att vi arbetar aktivt med utveckling för att möta upp de behov som finns hos både invånare och det lokala näringslivet. Som kommun har vi många ansvarsområden som ska fungera väl tillsammans med varandra. Det är alltifrån de lagar som styr oss, till viktiga framtidsfrågor som rör hållbar utveckling, tillgänglighet för alla och en bättre barndom för våra barn.

Karin Hydén har varit anställd i Mark under många år, som ekonomichef och senaste tiden som tillförordnad kommundirektör.

– Vi är glada över att ha Karin anställd i Mark. Hon är en högt uppskattad och mångårig medarbetare med mycket bred och djup erfarenhet som vi vill dra nytta av även i fortsättningen.

Värnar om kontinuitet

Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M) instämmer:

– Med Karin Hydén som biträdande kommundirektör värnar vi kontinuitet och drar nytta av många års erfarenhet i organisationen. Karin kan på ett utmärkt sätt biträda Lillemor med vår utveckling mot bättre samordning och tydligare helhetstänk i organisationen.

Ansvaret fördelas senare

Hur ansvarsfördelningen mellan kommundirektör och biträdande kommundirektör kommer att se ut i detalj är ännu inte klart. Det är något som kommer att tas fram i dialog mellan Lillemor Berglund Andreasson och Karin Hydén efter den 1 oktober.

Närvarande chefer underlättar för medarbetarna

– Jag är medveten om att det kan sticka i ögonen på en del när vi inrättar en ny chefstjänst. Men faktum är att det kostar kommunen mycket mer pengar när vi inte får ordning på våra interna processer eller har personer på plats som långsiktigt kan arbeta för att se till att vi håller en gemensam riktning. Här behöver vi chefer som kan vara närvarande på riktigt, för att underlätta för varje arbetslag inom kommunen att driva sitt arbete framåt, säger Jessica Rodén.

– Om chefen har ett för stort uppdrag kommer hen inte att kunna vara närvarande på ett bra sätt, och det skapar en sämre arbetsmiljö både för chefen själv och för dennes medarbetare. Så ska inte arbetsmiljöarbetet fungera här i Mark. Rollen som biträdande kommundirektör instiftas för att fortsätta arbetet med att skapa ordning och reda, säkerställa processer och ansvara för löpande arbete.

Publicerad av: Marks kommun