Kartläggning av föreningsstödet 2018

Senast uppdaterad den 22 mars 2019

Nu är den externa rapporten gällande kartläggningen av föreningsstödet i Mark färdig.

Kartläggningen av det totala föreningsstödet i Marks kommun gjordes under 2018.
Rapporten hittar du nedan på denna sida.

Publicerad av: Marks kommun