Kaskad öppnar den 17 september

Senast uppdaterad den 24 augusti 2018

Badhuset Kaskad öppnar igen måndag 17/9!
På grund av att Kaskad öppnar senare förlängs utebadens öppettider till den 16/9.

 

Läs mer på Kaskad webbsida...

Från och med den 27 augusti har Kaskads bassänger börja fyllas med vatten.

Tidigare beslut om att avvakta med att fylla Kaskad med vatten togs med anledning av låga grundvattennivåer. Vid mätningar av grundvattnet jämförs resultatet med vad som är normalt vid den tidpunkt som mätningen genomförs. De senaste mätningarna visar nu att grundvattennivån ligger på godtagbara nivåer sett till vad som är normalt vid perioden. Badhuset Kaskad kan därför börja fyllas med vatten. 

Publicerad av: Marks kommun