Stark omsättningsutveckling i Kinna centrum

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019

Rapporten Cityindex 2019, som offentliggjordes den 16 oktober 2019, visar att omsättningsutvecklingen i Kinna centrum är starkt positiv.

Marks kommun mäter omsättningen i Kinna centrum för andra året i rad tillsammans med Fastighetsägarna och HUI Research. I år fick vi glädjande besked då rapporten Cityindex 2019 visar att omsättningsutvecklingen i Kinna centrum var så stark som 5,6 procent förra året.

Dagligvaruhandeln bidrar mest

Dagligvaruhandeln står för det största bidraget till omsättningsökningen. År 2018 omsatte dagligvaruhandeln i Kinna centrum 260 miljoner kronor, vilket motsvarar en omsättningsutveckling på 6,3 procent jämfört med 2017. Omsättningsutvecklingen inom dagligvaruhandeln är stark jämfört med andra medelstora stadskärnor och även i jämförelse med stadskärnor i riket som helhet.

- Dagligvaruhandeln är viktig i Kinna centrum. Det är bra att vi har starka aktörer i centrum som utvecklar sina koncept, säger Camilla Olsson, näringslivsutvecklare som också arbetar med centrumutvecklingsfrågan för Marks kommun.

Drivna butiker ökar omsättningen

Omsättningsutvecklingen i Kinna centrum sticker även ut i jämförelse med riket som helhet när det gäller branschen beklädnad. Beklädnadshandeln ökade med 6,2 procent år 2018 jämfört med år 2017.

- Vi har duktiga och drivna klädesbutiker i Kinna centrum. Våra lokala handlare lyckas i en bransch som backar i Sverige som helhet, säger Camilla Olsson.

Klädbutiker har en negativ utveckling i riket som helhet. Utvecklingen kan sannolikt kopplas samman med den strukturomvandling som digitaliseringen innebär med en växande e-handel och ökad internationell konkurrens.

Restaurangnäringen i Kinna centrum uppvisade också en positiv omsättningsutveckling (+15,6 procent år 2018 jämfört med år 2017).

- Mixen är viktig och det är roligt att se att restaurangnäringen också utvecklas väl. Restaurangerna är viktiga mötesplatser i centrum och drar besökare, säger Camilla Olsson.

Starkast utveckling redovisade servicebutikerna som växte med 17,9 procent eller 2 miljoner kronor. Enligt rapporten drevs den utvecklingen av ökad omsättning hos frisörer och skönhetssalonger.

Vi fortsätter tillsammans

Omsättningsutvecklingen i Kinna centrum under 2018 var stark, men omsättningen i absoluta tal var förhållandevis låg i relation till andra jämförbara stadskärnor.

Rapporten ger även information om detaljhandelsstrukturerna för Marks kommun som helhet. Marks kommuns försäljningsindex för dagligvaror uppgick år 2018 till 79. Det innebär att kommuninvånarna gör en del av sina inköp av dagligvaror i Marks kommun, men att det också sker ett utflöde av köpkraft som kommer andra kommuner till del. Marks kommuns försäljningsindex för sällanköpsvaror uppgick år 2018 till 78, vilket också påvisar ett utflöde av köpkraft.

Marks kommun, fastighetsägare och Handel i Mark samverkar i centrumutvecklingsfrågan genom centrumgruppen.

- Centrumgruppen är viktig eftersom den utgörs av representanter för såväl kommun, handlare som för fastighetsägare. Vi måste fortsatt kroka arm med varandra och fördjupa vår samverkan för att utveckla Kinna centrum, säger Camilla Olsson.

Anna Liljenby, ansvarig näringspolitik, hos Fastighetsägarna Borås, betonar också vikten av samverkan inom centrumgruppen.

- Väldigt positivt att se att Kinna centrum ökar sin omsättning. Det är viktigt att de näringar som går starkt nu också får möjlighet att fortsätta utvecklas och må bra. Därför behöver vi fortsätta arbeta väldigt aktivt med ett attraktivt Kinna centrum. Framförallt med fokus på tillgänglighet till centrum, nu när det byggs mycket, säger Anna Liljenby.

Publicerad av: Marks kommun