Klargörande om Fotskälskolan och coronasmitta

Senast uppdaterad den 5 juni 2020

Med anledning av en artikel i Borås Tidning om coronasmitta på Fotskälskolan vill kommunen göra ett klargörande.

I nyhetsartikeln uppgavs att det finns konstaterad smitta av Covid-19 på Fotskälskolan och att elever och personal nu slutar äta lunch på Almängs äldreboende. 

Kommunen vill klargöra i sammanhanget att matsalen för skolelever är separerad från äldreboendet.  Det innebär att ingen från äldreomsorgen någonsin har nyttjat elevmatsalen. Det innebär att det aldrig har funnits någon risk för smittspridning mellan verksamheterna. 

Att Fotskälskolan tillfälligt upphör med att äta lunch på Almängs äldreboende är en ren försiktighetsåtgärd.

Publicerad av: Marks kommun