Klatebergsbron renoveras

Senast uppdaterad den 29 september 2017

Marks kommun ska renovera Klatebergbron samt bredda anslutningen ifrån Granhällsvägen till väg 1627. Bygget beräknas starta i november 2017 och avslutas under våren 2018.

Bron kommer att vara helt avstängd under arbetet och omledning av trafik sker via Melltorspsvägen. Arbetet sker för att tunga fordon ska kunna köra in på vägen. Informationsskyltar kommer att placeras ut.

 

Har du frågor kontakta projektledare Lotta Inghammar:

E-mail lotta.inghammar@mark.se

Telefon 0320-21 71 33

Publicerad av: Marks kommun