Kommunen satsar på nya tillfälliga p-platser i Kinna

Senast uppdaterad den 15 maj 2020

Nu förstärker Marks kommun parkeringssituationen i Kinna centrum. Om en vecka inleds arbetet med att färdigställa cirka 40 nya tillfälliga p-platser intill Mor Kerstins väg.

Mittemot nya Lyckeskolan, intill Mor Kerstins väg ner mot Kinnaström, finns en gräsyta som nyligen rensats från träd och buskar. Här kommer en parkering att börja anläggas med start vecka 22.

- Det är ett bra och naturligt ställe för extra parkeringsplatser och dessutom är området redan detaljplanerat för parkering. Vi satsar på en grusad plan som kommer att rymma ungefär 40 bilar, säger Jörgen Heurlin, mark- och exploateringsstrateg på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avgiftsfritt

Målet är att arbetet ska stå färdigt lagom till semestertider runt vecka 26-27. Parkeringen, som alltså kompletterar befintliga p-platser i centrum, blir avgiftsfri.

- Parkeringsplatsfrågan är högt upp på agendan i Kinna centrum och det känns därför bra att vi nu förstärker parkeringssituationen genom ett antal tillfälliga parkeringsplatser, konstaterar Malin Bexell, chef för kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Publicerad av: Marks kommun