Kommunens biopåsar analyseras

Senast uppdaterad den 8 juli 2019

Det har förekommit synpunkter på biopåsarna som används av hushållen i Mark. Kommunen är medveten om problemet och för en dialog med leverantören

Synpunkterna gäller att påsen släpper ifrån sig mer vätska än förväntat och kan gå sönder där påsen ligger an emot överkanten av påshållaren.

Därför gör leverantören nu en analys av påsarna för att se om det föreligger något produktionsfel. De biopåsar som används i Mark har starkare botten och är försedda med knytflärpar, jämfört med standardpåsen. De är också tunnare (1 mikrometer) då materialet är segare än i tidigare påsar. Detta håller nere både pris och kvantiteterna av råvaran, vilket också är bra miljömässigt.

Det är dock inte aktuellt att åter börja använda de tidigare vita påsarna. Dessa saknade den certifiering som krävs för att de ska få användas i rötningen av matavfall till biogas. Däremot kan det eventuellt bli aktuellt att öka biopåsarnas tjocklek, beroende på vad analysen visar.

Designad för att andas

När påsen upplevs läcka så är det långtifrån alltid som det beror på att det blivit hål i den. En bioplastpåse är designad för att andas.

Vid nedbrytning av matavfall, en process som startar direkt, bildas mycket lakvätska. Tanken är att denna vätska ska komma ut från påsen, men att den ska ventileras bort, eller andas. Det är därför kommunen har delat ut de bruna ventilerade påshållarna.

Det är dock viktigt att man inte sätter ner den i ett tätt kärl och det är också viktigt att det finns ventilation i skåpet där hållaren är placerad, läs gärna mer här om detta: https://www.mark.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/sortera-dina-sopor/karlavfall/vart-att-veta-om-matavfallspasarna/)

Publicerad av: Marks kommun