Kommunens storsatsning i nordväst klar

Senast uppdaterad den 10 november 2020

Marks kommun slår två flugor i en smäll - nu är 28 kilometer vatten- och avloppsledningar till Marks nordvästra delar klara samtidigt med en helt ny gång- och cykelväg mellan Sätila och Sjölyckan.
- Hela projektet är en milstolpe för den fortsatta utvecklingen av Marks kommun och det är ett omfattande arbete som nu går i mål, säger Karin Ahlgren, projektledare på kommunens teknik- och serviceförvaltning.

De senaste åren har det blivit allt mer populärt att bosätta sig i Marks nordvästra orter, Hyssna, Sätila och Ubbhult med omnejd. Intresset för att bygga nytt har vuxit, men det har funnits ett stort hinder. Det kommunala vatten- och avloppssystemet har inte kunnat försörja fler abonnenter, vilket bromsat både nya detaljplaneområden och permanentisering av före detta fritidshusområden. 2009 tog kommunen fram en vattenförsörjningsplan för att möta behoven och nu, efter tio års digert arbete, har planen blivit verklighet.

Resultatet är 28 kilometer ledningar som knyter samman centralorten med de nordvästra delarna. Nu under hösten driftsätts den sista delsträckan så att hela systemet är i funktion. De gamla avloppsreningsanläggningarna i Hyssna, Sätila och Ubbhult kopplas bort och avloppet renas i stället i Skene reningsverk, som har hög kapacitet sedan textilindustrins dagar. Sätila vattenverk kommer att fortsätta användas till att försörja Sätila, medan de mindre vattentäkterna i Hyssna och Ubbhult kopplas bort och vattenverken byggs om till tryckstegringsstationer.

Här kan du se en överblick över hela ledningsarbetet.

Inget avloppsvatten till Lygnern

Förutom tätorterna så har vatten och avlopp byggts ut till cirka 140 hushåll i områdena Sjödal, Öresjö och Hägnen och fler är på gång. En av målsättningarna med projektet är att inget avloppsvatten ska nå Lygnern och det gäller avlopp både från kommunala och enskilda anläggningar. Detsamma gäller Östra Ingsjön och Surtan.

- Dessa vattensystem har stora värden både för natur, friluftsliv och hälsa. Detta utgör grunden för kommunens uppdrag att bygga ut vatten och avlopp, säger Karin Ahlgren.

Efterlängtad cykelväg - och även för ryttare

Samtidigt som ledningarna sätts i drift färdigställs också en efterlängtad cykelväg mellan Sätila och Sjölyckan. Cykelvägen möter behov både från skolbarn, pendlare, motionärer och turister och förhoppningen är attvägen så småningom kunna fortsätta hela vägen till Hyssna.

En annan målgrupp i området är ryttarna. För att cykelvägen ska kunna nyttjas av både gående, cyklister och ryttare så kommer den att skyltas som både GC-väg och ridväg på delar av sträckan.

- Det är lite ovanligt att kombinera på det här sättet, därför har vi behövt kontrollera noga att det stämmer med Trafikförordningen. Vi har även varit i kontakt med en närliggande kommun där kombinerad GC- och ridväg tagits emot väldigt positivt.

Prövoperiod på ett år

Karin Ahlgren konstaterar också att satsningen är ett test till att börja med.

- Vi har valt att börja med en prövoperiod på ett år då de som använder vägen får lämna både positiva och negativa synpunkter till kommunen. Efter ett år utvärderas projektet, så får vi se hur fortsättningen blir. Det är viktigt att alla som färdas på cykelvägen visar hänsyn till varandra, både ryttare, gående och hjulburna.

Hästar som är i trafiken måste förstås vara trafiksäkra och som alltid när man möter en häst ska man som fordonsförare sakta in och se till att man syns. För allas trivsel behöver också ryttare plocka upp det som hästen eventuellt lämnar efter sig.

"Kul att se hur kommunen utvecklas"

Det finns planer på en officiell invigning av hela projektet, men med tanke på den pågående pandemin får den skjutas upp något.

- Det är många parter som har bidragit för att göra detta verklighet och vi vill ha en fin ceremoni där alla kan vara med. Det är kul att se hur hur kommunen utvecklas och växer, säger Karin Ahlgren.

Publicerad av: Marks kommun