Kommunfullmäktige 24 oktober 2019 klockan 18.00

Senast uppdaterad den 24 oktober 2019

I kommunfullmäktige tas beslut i alla stora, övergripande frågor som rör Marks kommun och oss som bor här i kommunen.

Kommunfullmäktiges sammanträden är alltid öppna för allmänheten. De äger oftast rum i Rydal, på museet. Kan du inte besöka mötet, så kan du lyssna och se möten live på denna sida. Kommunfullmäktige Live

 

 

Tyvärr har man haft tekniska problem med sändningarna från Kommunfullmäktige vid några tidigare tillfällen. Tekniker har varit på plats och undersökt vad detta berott på och problemen ska förhoppningsvis nu vara åtgärdade. Om det trots allt skulle uppstå problem med sändningen, så kommer du kunna finna information här på Mark.se 

Publicerad av: Marks kommun