Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen åter digitala

Senast uppdaterad den 13 december 2021

Från och med den 18 november återgick kommunfullmäktige till att hålla fysiska sammanträden då smittspridningen av covid-19 var på en lägre nivå än tidigare. I samband med detta var också allmänheten åter välkomna att som åhörare besöka Abbotsalen i Rydal.
Nu ökar smittspridningen av covid-19 i samhället och därför återgår man till digitala möten för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Allmänheten kan följa dessa sammanträden digitalt via Mark.se.

– Vi förtroendevalda behöver göra vår del för att smittspridningen skall hållas nere. Det är viktigt att vi inte belastar vård och omsorg nu när vi har jul- och nyårshelgerna i närtid, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande.

– Det är jättetråkigt att behöva återgå till digitala möten, men vi måste göra allt vad vi kan för att minska smittspridningen, säger Jessica Rodén, kommunstyrselsens ordförande.

– Julen närmar sig med stormsteg och vår viktigaste resurs är kommunens medarbetare. Alla de som ser till att kommunens verksamheter är igång dygnet runt, årets alla dagar. Om vi kan bidra till att minska belastningen för personalen så gör vi gärna det, fortsätter Jessica.

Tomas Johansson håller med: – Absolut viktigast är att medarbetarna ska ha så goda möjligheter som möjligt att klara den fortsatt höga belastningen på grund av pandemin. Det är inte roligt att behöva vara digitala igen, men tyvärr nödvändigt.

Allmänheten kan följa sändningarna från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige via dessa länkar:

Webbsändnining från kommunfullmäktige

Webbsändning från kommunstyrelsen

Publicerad av: Marks kommun