Kokningsrekommendation

Senast uppdaterad Kl. 09:39, 2021-04-15

På grund av otjänligt vatten i Björketorp och Fotskäl går kommunen ut med en rekommendation om att koka vattnet. Berörda får information via sms när läget förändras.

Läs mer om rekommendationerna och kommunens rutiner.

Kommunstyrelsen godkände avsiktsförklaring för väg 156

Senast uppdaterad den 31 mars 2021

Kommunstyrelsen i Mark beslöt vid sitt senaste möte att godkänna förslaget till en avsiktsförklaring med Trafikverket för medfinansiering av väg 156.

Jessica Rodén, kommunstyrelsens ordförande (S) och Tomas Johansson, kommunstyrelsens vice ordförande (M) undertecknar avsiktsförklaringen.

 

Avsiktsförklaringen är första steget för kommunen att vara med och betala för en ny förbifart av väg 156 förbi Skene centrum.

Den tecknas ihop med Trafikverket och inom ramen för den grovt uppskattade kostnaden om 180-340 miljoner kronor. Summan 180-340 miljoner har Trafikverket tidigare uppskattat att förbifarten beräknas kosta.

Ny förbifart ses som angelägen

Bakgrunden är att Mark ser en ny förbifart förbi Skene som angelägen av bland andra kommunen, näringsliv och Boråsregionens kommunalförbund. Kommunen ser också möjligheter att få med förbättringar av delar av väg 156 liksom en ny förbifart förbi Skene, i en kommande regional plan för transportstruktur.

Avsiktsförklaringen är ett avtal som upprättas mellan parter för att skapa arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal.

Beslut i regionfullmäktige 2022

Ett avtal för själva medfinansieringen av vägplaneprocessen tecknas först efter det att regionfullmäktige i Västra Götaland beslutat om den regionala planen. Det väntas ske våren eller sommaren 2022.

Först därefter kan Trafikverket starta upp arbetet med Vägplanen när det i övrigt fungerar i förhållande till verkets arbetsplanering för den totala mängden projekt i regionen. Tidigare har det bedömts kunna ske först framåt 2025.

Läs mer

Läs mer om avsiktsförklaringen och väg 156 via länkarna här nedan.

Publicerad av: Marks kommun