Kompetensförsörjningsenkät 2022

Senast uppdaterad den 11 oktober 2022

Hjälp oss öka kunskapen om Marks kommuns arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov!
Vi vill veta mer om vilka behov du som arbetsgivare i Marks kommun har inom kompetensförsörjning och skickar nu ut en enkät som vi gärna ser att du besvarar.

Enkäten är tillgänglig redan nu och öppen till den 28 Oktober, kl. 15.00. Du når enkäten genom denna länk: Kompetensförsörjningsenkät 2022

Resultatet analyseras av Marks kommuns arbetsgrupp för kompetensfrågor. Arbetsgruppen består av representanter från Marks kommun genom arbetsmarknadscenter, vuxenutbildningen, näringslivskontoret, gymnasieutbildning samt företagsrepresentanter i Mark. Vi kommer följa upp enkäten med branschvis intervjuer och hoppas du vill och kan ställa upp om du blir kontaktad med förfrågan om att delta..

Enkäten är omfattande, men går ganska snabbt att besvara. Alla frågor kommer inte att vara relevanta för dig.

Genom att svara på enkäten godkänner du att ditt svar kan användas i kommande ansökningar för utbildningar, projekt osv.

Individuella svar delas inte med utomstående och alla svar är anonyma.

Stort och varmt TACK för att du bidrar med din kunskap!

Har du frågor så kontakta gärna Pia Kittilä Andersson via e-post: Pia.KittilaAndersson@mark.se eller telefon: 0320 21 72 96

 

Publicerad av: Marks kommun