Kreativ dag för Kinnas framtid

 Med hjälp av en jättelik karta och frigolitklossar kunde deltagarna skapa sin framtidsbild av Kinna centrum. Bild: Magnus Larsson

Foto: Med hjälp av en jättelik karta och frigolitklossar kunde deltagarna skapa sin framtidsbild av Kinna centrum. Här är företagaren Tom Månsson i full färd med att placera ut klossar. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 24 januari 2018

Höghus, multiarena, rinnande vatten och vackra gångstråk – kreativiteten flödade vid torsdagens stora workshop för att utveckla Kinna centrum.

- Väldigt spännande, det är en smältdegel av en massa idéer. Jag ser fram emot att få in ett brett underlag framtiden, säger Tomas Johansson, kommunstyrelsens ordförande.
Intresset för att delta på workshopen i Rydal har varit väldigt stort och samlade ett 60-tal Markbor i olika åldrar - företagare, fastighetsägare, handlare, föreningsliv, kyrka och polis – samlades i Rydal.
- Väldigt roligt att intresset varit så stort, samtidigt som det är en förutsättning för att få in olika synpunkter, säger Tomas Johansson.

Stor del av centrum

Utvecklingen rör ungefär en tredjedel av Kina centrum. Förutom den nya planerade högstadieskolan med plats för 600 elever ryms här även 400-500 nya bostäder, 10 000 kvadratmeter bruttoarea för att utveckla kontor och handel, idrottshallar, kulturhus, underjordiska p-platser – för att ge en bild av möjligheterna.

Tänka fritt

Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson, var en av deltagarna.
- Jätteroligt att samla olika intressen, unga och gamla, att tänka fritt. Vi måste utveckla något nytt samtidigt som vi bevarar det gamla.
- Det är en absolut nödvändighet att vi samlar våra krafter och bestämmer hur vi vill ha det, annars kommer det inte att hända något. Och detta är ett bra tillfälle.

Byggde med klossar

Deltagarna delades in i mindre grupper för att spåna fram idéer och lösningar för ett framtida Kinna centrum. Därefter redovisades tankarna genom att möblera runt klossar av frigolit på en jättelik karta över Kinna, för att visualisera förslagen.
Måns Hallén, chef för Bygg- och miljökontoret, har tidigare genomfört liknande workshops i Lerum och Karlstad, med gott resultat.


Företagaren Mattias Ekberg, Magnus Palm och Carola Melo, Marks kommun, var tre av deltagarna vid workshopen om Kinna centrums framtid.

Känns positivt

- Jag tycker dagen har varit fantastiskt bra upplagd och strukturerad och nu känns det som om vi kan bygga förutsättningar för ett levande centrum, säger Susanne Svedle, Café Skrädderiet.
- Jag tror det är oerhört viktigt att Kinna utvecklas och genom att man tar ett stort grepp ger det hopp. Nu känns det väldigt positivt inför framtiden.

Imponerad

På plats fanns även Magnus Kroon, fd utvecklingschef för Svensk Handel, samt arkitektjournalisten och författaren Mark Isitt. Den sistnämnde applåderade workshopen.
- Jättebra, jag har inte sett den här metoden tidigare och imponerande. Med kartan och klossarna blir idéerna plötsligt påtagliga.

Mark Isitt.

Mark Isitt har rest Sverige runt och studerat stadsutveckling. Han poängterar att arbetet inte går att skynda på, om resultatet ska bli bra.
- Bra stadsbyggnation bottnar i omsorg om de som ska använda husen och området. Stadsbilden påverkar också vår mentala hälsa, det går att skapa ohälsa genom att bygga illa. Och eftersom byggnaderna ska stå i kanske flera hundra år får man inte slarva.

Visby ett föredöme

Själv rankar han Visby som landets mest moderna stad.
- Den är restaurangtät, gångfartsanpassad, utbyggd kollektivtrafik, här finns närodlat, en vacker arkitektur, man har tagit hänsyn till Visbys otroliga historia med ringmuren. Många bostadshus har förvandlats till kontor utan att husen förstörts.

Landsbygdens kvalitet

Isitt anser också att ryktet om landsbygdens död är överdrivet.
- Om man ser vad man får i en stad jämfört med landsorten är kvaliteten på landsbygden långt mycket högre.
Tidigare har deltagare från Företagarna i Mark, handel i Mark och Marks kommun gjort studiebesök i Hovås och Partille.
Idéerna från workshopen tas nu in i det fortsatta kommunala och politiska arbetet, med bland annat detaljplaneprocesser, medborgardialoger och dialoger med exploatörer och fastighetsägare.

 

Publicerad av: Marks kommun