Krissamverkan för myndigheter och civilsamhälle

Senast uppdaterad den 28 maj 2019

Värme och torka stod på schemat för de drygt 25 personer som hade samlats i kommunhuset den 28 maj för att diskutera samverkan i samband med kris. Det var kommunen som bjöd in till mötet, och deltagarna kom både från andra myndigheter och från föreningar som till exempel LRF och byalag.

– När krisen väl kommer är det viktigt att samarbetet mellan olika aktörer fungerar. Det räcker inte att vi sitter på olika myndigheter och planerar, utan det finns en enorm styrka i civilsamhället som vi måste ta hand om. Det är inte alltid som vi i kommunen har ansvar när något händer, men däremot kan vi spela en viktig roll i att skapa samverkansplattformar av olika slag, säger Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef i Marks kommun.

Under mötet fick de som deltog bland annat en inblick i hur kommunen samverkar med andra myndigheter och en nulägesrapport inför sommaren gällande värme, torka och eventuell vattenbrist. Representanter från Länsstyrelsen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) och Vattenfall Eldistribution AB var några av de som berättade om sitt arbete med krisberedskap, och besökarna hade goda möjligheter att ställa frågor. En av de som var med på mötet var Eva Andrée från Horredsbygdens byalag:

– I vårt byalag har vi pratat mycket om beredskap. Tidigare har vi tyckt att det har saknats en krisberedskapsorganisation i kommunen, men nu märker vi att det har kommit personer på plats och att arbetet är påbörjat. Det är väldigt välkommet!

Tips

Mer information om samhällets krishantering hittar du på krisinformation.se. Här hittar du också information om aktuella kriser.

Krisinformation.se >>


På bilden syns Tor Segerbo från Länsstyrelsen.

Publicerad av: Marks kommun