Kultur- och fritidsförvaltningen stänger tillfälligt publika verksamheter

Senast uppdaterad den 30 oktober 2020

Mot bakgrund av förändrade direktiv från länsstyrelsen i Västra Götalands län, i syfte att minska smittspridning av covid-19, stänger kultur- och fritidsförvaltningen ner sina publika verksamheter under en kort period.

- Från och med fredag 30 oktober gör vi tydliga och förhoppningsvis kraftfulla förändringar avseende allmänhetens tillgång till våra olika publika utbud. Allt med syfte att bidra till minskad smittspridning i samhället, säger Niklas Gusténius.
Detta gäller Kaskad, Rydals Museum, Bibliotek, Öppen förskola, Öppen Ung (mötesplatser) och gäller till och med vecka 45 (8 november)
- Under denna period kommer vi tillsammans på varje arbetsställe tillsammans med personalen arbetar fram sätt att bedriva publik verksamhet i säkrare former.
 
www.folkhalsomyndigheten.se

Publicerad av: Marks kommun