Lämna dina synpunkter och idéer om Skene centrums utveckling

Senast uppdaterad den 28 mars 2022

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter och idéer på hur Skene centrum ska utvecklas framåt! I vår karttjänst kan du nu klicka dig in i vår digitala perspektivinsamlingskarta och ta del av förslagen som har baserats på intervjuer om platsen och lämna egna synpunkter.

Perspektivinsamlingen genomförs genom inläsning av tidigare material, intervjuer med en stor bredd av olika personer, riktad dialog med ungdomar och nu också alltså möjlighet att lämna synpunkter i den digitala karttjänsten som du hittar genom att klicka här. 

I karttjänsten kan du ta del av förslag och idéer om platsens framtida utveckling, som har formulerats utifrån vad andra människor hittills har sagt om det framtida Skene centrum. Du kan både välja att reagera och kommentera dessa och att lämna helt egna förslag och tankar. 

Karttjänsten är öppen från den 24 mars 2022 och stängs den 31 maj 2022. 

Publicerad av: Marks kommun