Landshövdingen besökte Mark

Från vänster: Lars Fröding, länsstyrelsen, Tomas Johansson, kommunalråd, Måns Hallén, chef Bygg- och miljökontoret, Gunnar Nilsson, kommunfullmäktiges presidium, landshövding Anders Danielsson, Mikael Cullberg, länsstyrelsen, Lisa Dahlberg, kommunalråd, Elise Benjaminsson, kommunfullmäktiges presidium, Mats Lilienberg, kommunchef, och Eva-Karin Torhem Arnell, kommunfullmäktiges presidium. Foto: Magnus Larsson

Foto: Från vänster: Lars Fröding, länsstyrelsen, Tomas Johansson, kommunalråd, Måns Hallén, chef Bygg- och miljökontoret, Gunnar Nilsson, kommunfullmäktiges presidium, landshövding Anders Danielsson, Mikael Cullberg, länsstyrelsen, Lisa Dahlberg, kommunalråd, Elise Benjaminsson, kommunfullmäktiges presidium, Mats Lilienberg, kommunchef, och Eva-Karin Torhem Arnell, kommunfullmäktiges presidium. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 februari 2018

Det var idel glada miner efter landshövding Anders Danielssons besök i Mark och träff med kommunledningen.
Och Anders Danielsson poängterar vikten av ett bra och nära samarbete mellan kommunerna och länet.

- Jag vill att man uppfattar länsstyrelsen som samarbetsvillig och proaktiv, att vi använder de verktyg vi har för medborgarnas bästa. Och där har vi samma uppdrag som kommunerna.
Anders Danielsson tillträdde sin tjänst i september förra året. Han har en gedigen bakgrund i statlig tjänst – som länspolismästare, Säpochef och generaldirektör för Migrationsverket, bland annat. 

Intensivt och lärorikt

- Det har varit spännande, lärorikt, intensivt och kul, säger han om sina första månader som landshövding.

Anders Danielsson träffade massmedia efter mötet med kommunledningen. I bakgrunden kommunalråden Lisa Dahlberg och Tomas Johansson.


Besöket på kommunhuset i Kinna är ett led i att lära känna Västra Götalands län bättre, liksom att skapa kontakter.
- Jag känner till den textila sidan om Mark. Och sedan hade jag en tjejkompis på 1970-talet som var från Kinna. Nu har jag fått mer information om Mark och hört vad det finns för utmaningar och planer, bland annat när det gäller infrastrukturen med tåg och vägar.

Välkommet samtal

Mats Lilienberg, kommunchef var nöjd efter mötet.
- Vi är mycket glada för den positiva och proaktiva dialogen. Vi står inför många utmaningar och därför var det ett välkommet samtal med landshövdingen. Vi behöver varandra för att kunna skapa en god utveckling både för Mark och länet i stort.

Framgångar tillsammans

Kommunalråden Tomas Johansson och Lisa Dahlberg är inne på samma linje.
- Det är fantastiskt att landshövdingen kommer hit och att vi får berätta om Mark. Tillsammans når vi framgångar så vi ser fram emot fortsatta konstruktiva dialoger.

Publicerad av: Marks kommun