Landshövdingen besökte Mark

Senast uppdaterad den 22 juni 2023

— Ett av mina största intressen är historia, så rundvandringen och presentationen av Mark som viktig industrikommun var mycket intressant. Så säger Västra Götalands landshövding Sten Tolgfors, som under onsdagen besökte Rydal.

Regeringens företrädare i länet

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I Rydal fick landshövdingen träffa politiker och kommunledning för samtal om viktiga lokala frågor och framtida utmaningar samt hur man bättre ska kunna samverka.  

Vi åker runt i länets 49 kommuner. Hittills har vi hunnit med 36 nu när vi är här i Marks kommun. Det handlar om att vi vill lyssna in oss på vilka frågor som är viktiga lokalt och att vi sedan ska kunna lägga ett pussel för att förstå hur vi bättre kan samverka, säger Sten Tolgfors.

Efter en rundvandring i vackra Rydal Museum med tillhörande bevarade maskinpark och spinnerimaskiner var det dags för en presentation av Sten Tolgfors om grön omställning.

Varmt och positivt möte

Ulf Dahlberg, kommunstyrelsens ordförande:

— Ett bra och positivt möte. De stora diskussionsfrågorna, de kommer vi skapa när vi skaffat oss närmare relationer. Jag hoppas att vi framöver ska få till stånd bra dialoger och vi har informerat landshövdingen om beslut där vi kanske inte riktigt ser saker och ting på samma sätt. Vi vill ju exempelvis komma vidare både med Smälteryd och kvarteret Folkskolan i Kinna centrum.

Tomas Ekberg, kommunstyrelsens vide ordförande:

— Jag håller med Ulf. Hela vår resa som vi ju ska göra tillsammans måste börja med att vi har samma förutsättningar när vi går in i en problemställning. Vet man bara förutsättningarna från början, så blir allt mycket enklare och det får vi ta tag i tillsammans.

Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör:

— Grön omställning var huvudtemat för dagen, men för att man kunna skapa en grön omställning så krävs att vi kan skapa en bra infrastruktur i grunden. Här såg jag i presentationen att man inte riktigt hade fått med alla delar som är viktiga för Marks kommuns utveckling. Som exempelvis arbetet med väg 156 och väg 41. Så det var viktigt att vi fick informera om allt vi har på gång.

— När det gäller civil beredskap så fick vi tillfälle att lyfta fram samarbetet med Halland, där vi nu också inväntar en inbjudan för att ytterligare förstärka detta ytterligare. Och givetvis pratade vi om bostadsbyggandet, där vi också fick ett löfte om att vi ska få till ett fysiskt möte kring detta framöver med länsstyrelsens handläggare. Detta så vi får lite fart på dessa viktiga frågor. 

— Sammanfattningsvis ett varmt och positivt möte med vår landshövding, där vi nu kan se fram mot att knyta trådarna tillsammans, avslutar Lillemor Berglund Andreasson.

Publicerad av: Marks kommun