Landshövdingen delade ut fana till Älekulla

Senast uppdaterad den 7 juni 2019

Firandet av Sveriges nationaldag blev extra festligt och högtidligt för medlemmarna i Älekullas Röda Kors-krets.

De förärades en blågul fana av landshövding Anders Danielsson, som tack för kretsens idoga biståndsarbete.

På bilden ses Anders Danielsson tillsammans med representanter för Älekulla Röda Kors-krets.

Publicerad av: Marks kommun