Lars Jerrestrand ny tf kommunchef

Senast uppdaterad den 16 mars 2017

Lars Jerrestrand utsågs på onsdagen till ny tillförordnad kommunchef av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Lars Jerrestrand

Lars Jerrestrand. Foto: Magnus Larsson
Lars Jerrestrand är tidigare chef för teknik- och serviceförvaltningen i Mark. Inom kort förväntas rekryteringen av en ny ordinarie kommunchef vara klar. 

Publicerad av: Marks kommun