Ledningsarbete vid Mos strand och Solvik

Senast uppdaterad den 11 april 2017

Marks kommun lägger vatten- och avloppsledningar mellan Mos strand och Solvik samt inom Solvik, Örby.

Arbetet har startat vid Mos strand och kommer att fortsätta mot Solvik. Det mesta arbetet vid Mos strand beräknas vara klart i slutet av april.

Hela entreprenaden kommer att vara klart i slutet av augusti 2017. Framkomligheten kan tidvis vara något begränsad och byggtrafik kommer att köra i området. Vi uppmanar till försiktighet.

Vid frågor kontakta:
Byggledare Per Mårtensson, Marks kommun tfn 0320 21 71 32
Projektledare Maria Granieri, Marks kommun tfn 0320 21 71 29
Platschef Sandhs Per Johansson på tfn 0706 66 72 72

Publicerad av: Marks kommun