Ledningsarbeten i Brättingstorp, Gullberg och Risäng 26/2

Senast uppdaterad den 25 februari 2020

Dricksvattnet kommer att stängas av i Gullberg, Risäng och Brättingstorp i morgon, onsdag 26/2, mellan klockan 10-16.

Anledningen är ett pågående arbete med vattenledningen i området. Boende kan tappa upp vatten i förväg för dagsbehov. Kommunen har sänt  ut UMS, det vill säga meddelande via sms till boende i området om arbetet.

Här finns mer information om UMS-systemet - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun