Ledningsarbeten vid Berghems järnvägsstation

Senast uppdaterad den 7 november 2019

På grund av ledningsarbeten kommer det vara begränsad framkomlighet vid Berghems järnvägsstation från och med nu fram till maj 2020. Dessutom kommer stråket för gång-cykel och mopedtrafik mellan Skene-Berghem stängas av under perioden, detta för att få en säker arbetsplats.

Publicerad av: Marks kommun