Ledningsnätet åtgärdas på Andra Vallåsgatan i Kinna

Senast uppdaterad den 7 september 2017

Arbetet med utbytet av det befintliga ledningsnätet längs Andra Vallåsgatan är nu i full gång. Vi ber berörda längs gatan att ha överseende med att framkomligheten kan vara begränsad under arbetets gång. Störningar i vattenleveransen kan också förekomma. Marks kommun informerar de berörda löpande.

Publicerad av: Marks kommun