Ledningsrenovering i Sätila och Örby

Senast uppdaterad den 30 september 2016

Under vecka 40-41 (6 – 16 oktober) kommer vi fortsätta arbetet med att renovera avloppsledningarna i Lisakullavägen i Sätila och Öresjövägen i Örby. Denna gång är det servisledningarna, dvs ledningarna mellan huvudledningen och fastigheterna som renoveras.

Vid renoveringen används en metod som gör att man inte behöver gräva upp ledningen. Istället förs en mjuk plaststrumpa in i ledningen från en brunn i vägen. När strumpan är på plats härdas den och blir en ny hård och slitstark ledning inuti den gamla.

Det går bra att använda vatten och avlopp som vanligt under tiden arbetet pågår och vi behöver inte tillträde till några hus eller lägenheter. Mer information delas ut till alla som är direkt berörda av arbetet.

Vid arbetena kommer framkomligheten i trafiken att vara begränsad.

Frågor kan besvaras av Jörgen Magnusson, Aarsleff Rörteknik 031-865643.

Publicerad av: Marks kommun