Lokal kampanj för att informera om våld i nära relationer

Senast uppdaterad den 25 november 2020

Idag lanserar Marks kommun en informationskampanj för att uppmärksamma samhällsproblemet våld i nära relationer. Målet är att lyfta frågan och informera om de stödinsatser som finns inom kommunen.

Kampanjstarten sammanfaller med FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor, och Talieh Ashjari, chef för socialförvaltningen, menar att det är hög tid att uppmärksamma frågan även på lokal nivå.

–  Vi vet att våld i alla olika former finns i alla samhällen, även i vår kommun. Det är viktigt med ökad kunskap om problemet och att se till att kommuninvånarna har tillgång till information om vilket stöd vi erbjuder. Då kan vi tillsammans bidra till förbättringar i vårt samhälle och omgivning, säger Talieh Ashjari.

Del av ett större utvecklingsarbete

Under de senaste månaderna har förvaltningen drivit utvecklingsarbete inom kommunikationsområdet. Det har bland annat gått ut på att skapa bättre och mer tillgänglig information för allmänheten, till exempel på kommunens webbsidor och genom att skapa tryckt informationsmaterial.

– Vi vet att ämnet våld i nära relationer och våld i alla dess former måste uppmärksammas mer. Utveckling genom mer och bättre information om våld är ett sätt att lyfta frågan på dagordningen. Det hjälper oss att ta ett helhetsgrepp om ämnet i kommunen, säger Talieh Ashjari.

I somras kunde markborna läsa om den fortsatta satsningen i arbetet med våldsutsatta. Det mångåriga arbetet för att öka kompetensen och utveckla verksamheten har varit betydelsefullt.

– De senaste fem åren har vi arbetat mer metodiskt, utvecklat och utbildat oss. När en människa kommer till oss av andra orsaker ska vi också bättre kunna fånga upp signaler om han eller hon utsätts för våld för att hjälpa, berättade Annette Eriksson då.

En fråga som uppmärksammas från flera håll

Flera myndigheter har under året flaggat för vikten av att stötta våldsutsatta, särskilt under pandemin. Jämställdhetsmyndigheten och länsstyrelserna driver just nu en nationell kampanj för att uppmärksamma våld i nära relationer. Båda kampanjerna har som mål att skapa bättre tillgång till information om var man kan få hjälp, för att våldsutsatta personer ska kunna få det stöd de behöver.

Lever du i en relation där det förekommer våld?

Du är inte ensam. Här kan du få råd, stöd och hjälp för ett liv fritt från våld.

Vuxenenheten, socialtjänsten: 0320-21 80 85
Kvinnojouren i Mark: 0320-351 51
Kvinnofridslinjen, nationell stödtelefon: 020-50 50 50

Läs mer

Våld i nära relationer
Mark fortsätter utveckla hjälp till våldsutsatta

Publicerad av: Marks kommun