Lyckad företagsträff i kommunhuset

Senast uppdaterad den 31 augusti 2016

Samarbetet mellan näringslivet i Mark och Marks kommun fortsätter att fördjupas. Idag den 31 augusti hölls ett frukostmöte, ett samarrangemang mellan Marks kommun och organisationen Företagarna, där cirka 70 företagare deltog och minglade i kommunhusets lobby.

På plats fanns bland annat kommunchefen Haleh Lindqvist, som presenterade kommunens nya näringslivskontor och dess två nya medarbetare: Jasna Kovacic och Simon Jacobsson. Haleh Lindqvist beskrev även arbetet med näringslivsrådet och presenterade de förvaltningschefer som också deltog på mötet, för att underlätta dialog och kontakt med näringslivet.

Mycket på gång i Marks kommun

Tord Lundborg, förvaltningschef för bygg- och miljökontoret, berättade om arbetet med den nya översiktsplanen och vad som är på gång i kommunen vad gäller bostadsbyggande, infrastruktur, Landvetter flygplats utveckling etc. Därpå följde en frågestund, som leddes av Företagarnas ordförande Mathias Eriksson. Deltog gjorde också våra två kommunalråd, som också svarade på en del frågor. Många tog chansen efter mötet att prata med både kommunledning och förvaltningschefer, samt kommunens näringslivshandläggare.

Publicerad av: Marks kommun