Lyckeskolans matsal tillfälligt stängd

Senast uppdaterad den 27 augusti 2018

Lyckeskolans matsal i Kinna är tillfälligt stängd i väntan på resultat från undersökningar av lokalerna. Under tiden äter skolans elever i kommunhuset i Kinna centrum.

Under förra veckan upplevde två oberoende personer obehag/allergisk reaktion när de vistades i skolans matsal. När detta blev känt bestämdes det att kök och matsal skulle stängas för noggranna undersökningar.

RISE kontaktades omgående och de genomförde en första undersökning i fredags 24 augusti. Ytterligare undersökning genomfördes under måndagen den 27 augusti.

Efter att resultaten har analyserats kommer ytterligare information att delges samt ny uppskattad tidsplan om när kök och matsal kommer att kunna vara i bruk igen. 

Tillfällig matsal i kommunhuset

Under tiden kommer Lyckeskolans elever att serveras skollunch i Kinnaborgssalen, i kommunhuset i centrum.

Strömskolans elever i årskurs 4, 5 och 6, som går till Lyckeskolans matsal och äter, stannar kvar och äter sin lunch på Strömskolan i respektive hemvister.
Kunskapens hus och Strömskolan står för tillagningen av luncherna.

Publicerad av: Marks kommun