Lysande fönster i Rydal 2020

Senast uppdaterad den 22 april 2020

Efter förra årets succé är det dags att anmäla intresse för årets. Vi behöver din anmälan senast 20 maj.
Lysande fönster i Rydal är adventskalendern där varje lucka är en installation i ett fönster i den gamla spinnerifabriken. Luckorna skapas av privatpersoner eller representanter från föreningar, näringsliv, byalag och offentlig verksamhet. Alla deltagare får fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt. Fönstren tänds upp efter hand, som en adventskalender. Evenemanget ingår i kommunens satsning Advent i Mark, som berör flera verksamheter i hela kommunen.

Lucköppning och aktiviteter

Varje dag mellan 29 november och 24 december tänds ett eller flera fönster i den gigantiska adventskalendern, den gamla fabriksfastigheten i Rydal. Efter att ett fönster tänts upp kommer det sedan vara tänt dagligen mellan kl. 5-9 och kl. 15–23, fram till och med 10 januari. Kontinuerligt läggs sedan information om varje fönsterinstallation upp på museets hemsida och Facebook. 

Under planerings- och förberedelsetiden anordnas både fysiska och digitala möten då museet informerar, tipsar och inspirerar deltagarna/utställarna. I Rydal bjuder museet in till workshops och andra aktiviteter för allmänheten under evenemangsperioden. 

Vill du vara med?

Är du intresserad av att medverka i Lysande fönster? Vi har valt ut ett antal fönster som är planerade för installation och du som deltagare ansöker om att få skapa einstallation i ett fönster. Det är gratis att vara medAlla deltagare har fria händer att formge sitt fönster inom ramen för vad som är anständigt och respektfullt. Evenemangets utställningsform ger inte utrymme för logotypes i fönstret, däremot i andra sammanhang som trycksaker eller digitala presentationer. Rydals musseum står för viss stöttning under arbetets gång och erbjuder i viss mån tillgång till material. Du står för skapandet och monteringen av installationen. 

Frågor? Kontakta Christina Shearer 0320 218301. 

Välkommen att anmäla dig här senast 20 maj (extern länk, öppnas i ny flik).

Mark och Saltair

Syftet med Lysande fönster i Rydal är att sätta Rydals kulturbyggnad och historia i rampljuset, koppla ihop dåtid med nutid, locka besökare till Sjuhärad, lyfta entreprenörskap och kreativitet, skapa förutsättningar för delaktighet för både barn/unga och vuxna, skapa glädje och kollektiv stolthet samt ge förutsättningar för tillväxt och social hållbarhet.   

Evenemanget ingår i kommunens satsning Advent i Mark, som berör flera verksamheter i hela kommunen. Lysande fönster i Rydal pågår 29 november 2020 till och med 10 januari 2021. Inspirationen kommer från Saltaire Living Advent Calendar i England. Lysande fönster i Rydal är religiöst och politiskt obundet samt demokratiskt.   

Lysande fönster i Rydal finansieras med medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Kultur i Väst och Marks kommun.  

Läs mer:

Publicerad av: Marks kommun