Marbo Olympic får 2018 års mångfaldsstipendium

Marbo Olympic får 2018 års mångfaldsstipendium

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 11 december 2018

Marbo Olympic får 2018 års mångfaldsstipendium och det var glada spelare och ledare som tog emot nyheten.
- Jätteroligt och vi blev verkligen överraskade, säger ledaren Katarina Brännmark.

Hon och de övriga i laget uppvaktades av  Eva-Karin Torhem Arnell, kommunfullmäktiges ordförande (C) och Rolf Skarin, kommunfullmäktiges 1:a vice ordförande (M) i måndags kväll.

Motiveringen lyder:

”Marbo Olympic är ett basketlag med spelare med funktionshinder. Lagets spelare är från 13 år till drygt 50 år, och det är ett mixat lag. Laget har en enormt positiv laganda, varje spelare är unik och får vara med utifrån sina förutsättningar. Alla hjälps åt. Laget sprider sådan glädje att även spelare från andra lag/åldersgrupper gärna spelar med på träningar. Laget spelar en dag i veckan och spelar i seriespel. Lagledarna är eldsjälar vilket gör det hela möjligt.”

Spelar turneringar

Stipendiet är på 10 000 kronor och kommer till nytta. Marbo Olympic ska bland annat resa till Stockholm i maj nästa år, för att delta i en turnering.

Men innan dess, i januari, är det premiär för den egna turneringen på hemmaplan, Basketligan Special. Det är en stor turnering med lag från hela landet som möts och spelar i Arenahallen, Skene.

Stipendiet ska motverka diskriminering

Mångfaldsstipendiet – eller mångfalds-, jämlikhets- och tillgänglighetsstipendium som det egentligen heter - började delas ut 2015. I fjol gick det till Lärarna på gymnasiesärskolan i Mark.

Det är Kommunfullmäktige i Mark som har beslutat att inrätta ett pris/stipendium som årligen delas ut till skolor, elever, föreningar, organisationer eller enskilda personer som utmärker sig i sitt arbete att motverka rasism, främlingskap eller diskriminering i alla former.

Stipendiet delas ut för att uppmärksamma goda exempel i arbetet för en integrerad, jämlik och tillgänglig kommun - en kommun där alla är delaktiga, respekterade och trygga. Stipendiet ska inspirera andra att ta efter och utveckla aktiviteter i samma syfte.

Den belönade insatsen ska ha bidragit till att förverkliga en eller fler av följande punkter:

  • Diskriminering, främlingsfientlighet och rasism motverkas.
  • Kunskap om vad mångfald kan tillföra samhällets olika verksamheter ökas.
  • Ökad tolerans och ömsesidig förståelse mellan människor av olika kulturell bakgrund.
  • Förutsättningar för naturliga och varaktiga möten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar av olika ursprung skapas.
  • Skapa förutsättningar för jämlikhet i samhället.
  • Kunskap om vad arbete med jämlikhet kan tillföra samhällets olika verksamheter.
  • Synliggöra och motverka ojämställdhet och stereotypa könsuppfattningar.
  • Personer med alla typer av funktionsnedsättning integreras i samhället.
  • Kunskapen om vad det innebär att ha ett funktionshinder ökas.
  • Platser i kommunen är tillgänglig för alla oavsett om man har ett funktionshinder eller inte.

Publicerad av: Marks kommun