Marcus är Marks nya näringslivsstrateg

Marcus Holhammar

Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 9 mars 2016

Han är väl förtrogen med näringslivet i såväl Mark som övriga Västsverige, sedan många år. Nu ingår Marcus Holhammar i Marks kommuns satsning på ett näringslivskontor.

- Roligt och stimulerande eftersom detta är en kommun jag känner extra för, säger Marks nye näringslivsstrateg.

Precis som hans titel lyder ska Marcus Holhammar arbeta strategiskt, sida vid sida med kommunens näringslivssamordnare Malin Västerteg (just nu tjänstledig).

Sedan MINAB (Marks Idé och Näringslivsråd AB) lades ned vid årsskiftet är kommunens ambition att bygga upp ett näringslivskontor, för att bygga vidare på samarbetet med entreprenörer och företagare.

- Vilka frågor som är viktiga för näringslivet vet vi redan ganska väl. Därför handlar det om att bygga en organisation som kan svara upp emot näringslivets behov.  Nu finns en tydlighet att kommunen vill satsa på detta och då är det viktigt att det blir av och blir bra. Jag kommer att arbeta strategiskt under en begränsad period tills satsningen sjösatts.

Känt namn

Marcus Holhammar är känd i näringslivskretsar sedan tidigare. Han var med om att starta upp Connect Väst i Sjuhärad och har därefter arbetat på Västsvenska Handelskammaren, som affärsutvecklare och de sista åren som regionchef.

I den rollen arbetade han tillsammans med Marks kommun om utveckling av näringslivsarbetet.

- Mark tillhör de kommuner som snabbast tagit till sig nya idéer och velat testa. Och just det att viljan att bli bättre är stark attraherar mig.

Vad vet du om Mark i övrigt?

- Jag har arbetat i Sjuhärad 13 av mina 15 år så jag känner trakten ganska väl. Jag vet också att det finns många mycket duktiga företagare och entreprenörer i Mark och starka varumärken. Dessutom är Mark en bra kommun med mycket att erbjuda, har ett bra läge nära Göteborg, så det finns en stor potential att utvecklas vidare.

- Sedan finns så klart utmaningar också. Jag saknar ofta en stolthet i att bo och verka i Mark.

Vilka utmaningar ser du?

-  Kommunen måste kunna serva, exempelvis när det gäller snabb och bra bygglovshantering. Jag tror även det är viktigt att man ser till helheten och har en större vision i beslut som tas. Och det är viktigt att vi fortsätter skapa närhet och dialoger med företagarna, plus att vi internt inom kommunen bygger vidare på förståelsen för näringslivets betydelse.

Marcus Holhammar kommer att arbeta halvtid på näringslivskontoret. Han driver själv ett företag som arbetar med företagsinterna digitala väggtidningar, i samarbete med Kinnaföretaget Min Affärs-TV.

- En bra lösning för mig, kul att komma till en stor organisation med duktiga medarbetare som har stora ambitioner, plus att få arbetskamrater några dagar i veckan.

Fakta Marcus Holhammar

Ålder: 39 år
Bor: Göteborg
Familj: Hustru och två barn
Aktuell som: ny näringslivsstrateg i Mark
Bakgrund: Startade upp Connect Väst i Sjuhärad. Fortsatte efter fem år till Västsvenska Handelskammaren som affärsutvecklare, sex år senare utnämnd till regionchef för Handelskammaren.
Fritid: Familj, golf, skidor, segling och musik. Är också nybliven jägare.

Publicerad av: Marks kommun