Marie Tell, ny kvalitets- och utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen

Senast uppdaterad den 16 maj 2019

Marie Tell har börjat sin tjänst som kvalitets- och utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen. Hon kommer närmast från en tjänst i Halmstads kommun.

Marie har lång erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor. I sina tidigare uppdrag har hon arbetat som kvalitetschef, gymnasiechef, rektor och lärare.

Vi hälsar henne välkommen till Marks kommun!

 

Marie Sandell-Molander
Förvaltningschef

Publicerad av: Marks kommun