Mark aktiverar äldre brukare

Senast uppdaterad den 22 maj 2020

I Mark arbetar anställda inom vård och omsorg med att aktivera brukare som väljer att isolera sig under coronapandemin. Det bjuds litet av varje för såväl kropp som själ.

Socialförvaltningen har därför tagit fram en särskild träningsfolder. Den innehåller goda och nyttiga råd om vad som är viktigt att tänka på för olika brukare liksom olika träningsövningar.

I foldern som delas ut i verksamheten finns råd och tips för olika grupper av människor – från de som är uppe och går till de som är sängliggande.

Exempelvis kan det handla om att samtala med den som är isolerad om vad hen tycker om att göra (och/eller samråda med anhöriga). Här försöker man att hitta lösningar att göra dessa aktiviteter eller hitta andra alternativ.

Olika slags underhållning

Men även själen ska ha sitt. På äldreboenden runtom i Mark arrangeras därför också underhållning av olika slag. På Klockaregården i Sätila har det nyss vankats uppvisning av dans ute på innergården. Dagens besök är ortens PRO-kör (bilden ovan) och längre fram bjuds det även musik av yngre förmågor.

Mycket uppskattat

- Brukarna uppskattar det mycket och i dessa tider är det viktigt att det händer något roligt, säger Helene Gustafsson, enhetschef.

Klockaregårdens medarbetare ordnar normalt två gemensamma aktiviteter per dag. Nu under pandemin fortsätter aktiviteterna men på respektive avdelning och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det råder som bekant besöksförbud inne på äldreboenden. Men anhöriga kan träffa de boende utomhus, på betryggande avstånd, eller ta med dem ut på en promenad – allt för att bryta känslan av isolering.

- I och med att brukarna blir isolerade och inte kan träffa sina anhöriga som tidigare är det ännu viktigare med aktiviteter för dem.

Videosamtal med anhöriga

Dessutom finns möjligheten att se och prata med anhöriga via videosamtal i mobiltelefoner. Den anhörige lämnar sitt telefonnummer och personalen hjälper sedan till att förmedla kontakten med de boende. Också det ett viktigt inslag i att bryta isoleringen.

Inaktivitet är en hälsorisk

Marks satsning på fysisk träning är viktig. Inaktivitet är en stor riskfaktor för försämrad hälsa. I samband med att många väljer att isolera sig för att minska smittorisken för Covid-19 ökar risken för inaktivitet och därmed andra sjukdomar. Detta gäller inte mist personer med funktionsnedsättningar. Inaktivitet leder till att kroppens organ försämras. Hjärt- och kärlfunktion, lungfunktion samt muskel-och skelettfunktion blir nedsatta. Detta i sin tur försämrar balans och gångförmåga samt ökar risken för trycksår. Isolering och inaktivitet kan även leda till nedstämdhet och annan psykisk ohälsa.

Publicerad av: Marks kommun