Mark bland toppkommunerna i ny mätning

Senast uppdaterad den 10 januari 2017

Marks kommun tillhör toppskiktet av Sveriges minst sårbara kommuner, visar en ny undersökning.
– Resultatet visar att Mark är mycket bättre än vad Markborna kanske tror, säger Susanne Erixon, tf kommunchef.

Det är Tillväxtverket som tillsammans med Svenskt Näringsliv undersökt sårbarheten bland landets kommuner.

Sårbarheten för en kommun bedöms utifrån faktorer som bland annat arbetslöshet, beroendet av enskilda företag, det lokala näringslivsklimatet och möjligheterna till arbetspendling.

Mark en av fem i väst

Rankingen toppas av fem Stockholmskommuner. Mark hamnar glädjande nog på 19:e plats av landets 290 kommuner. Marks kommun är dessutom en av blott fem västsvenska kommuner bland de 20 främsta – och tillsammans med Ulricehamn den enda Sjuhäradskommunen.

Mark präglas bland annat av låg arbetslöshet och ett starkt och diversifierat lokalt näringsliv. Dessutom är kommunen attraktiv att bo i med pendlingsavstånd till flera städer, vilket gynnar skatteunderlaget.

Överlevnad på sikt

Syftet med mätningen handlar främst om att undersöka kommuners omställningsförmåga och utvecklingskraft, i förlängningen hur mindre kommuner ska överleva på sikt.

Undersökningen tar avstamp från det faktum att sysselsättningen i flera kommuner är beroende av ett fåtal företag. Detta kan i sin tur ge bekymmer om något eller några av företagen hamnar i svårigheter vid konjunkturnedgångar.

– Mark har gjort en jätteresa under årens lopp och visat en stark förmåga att kunna ställa om. Detta är en styrka och trygghet inför framtiden, säger Susanne Erixon.

Fakta sårbarhetsmätning

I Tillväxtverket och Svenskt Näringslivs undersökning används sex komponenter för att mäta sårbarheten bland kommunerna. De sex komponenterna har i sin tur delats in i tre kategorier:

  • Beroendet - beroendet av enskilda tillverkande företag, beroendet av enskilda tjänsteföretag,
  • Arbetsmarknaden - pendlingens omfattning och andelen i arbete.
  • Företagandet - lokalt företagsklimat och företagandets omfattning.

Detta är andra gången kommuners sårbarhet mäts. Första gången, 2011, hamnade Mark på 133:e plats.
De 100 kommunerna sist på rankingen anses vara sårbara i olika grad – från måttligt sårbar, medelsårbar till genuint sårbar.


Klicka här för mer information om undersökningen.

Publicerad av: Marks kommun