Mark erbjuder medarbetare i vård och omsorg egentest av Covid-19

Senast uppdaterad den 13 maj 2020

Kommunens medarbetare inom vård och omsorg är särskilt viktiga på jobbet under den pågående coronasmittan. Därför erbjuds dessa egentest av Covid-19, för att snabbare kunna återgå till sina arbeten.

Egentestet erbjuds de medarbetare inom vård och omsorg som har så lindriga luftvägssymtom att de annars skulle ha arbetat.

Syftet är att göra det möjligt för medarbetaren att återgå i arbete tidigare än efter de två symtomfria dagar som är rekommendationen från Folkhälsomyndigheten.

Frivilligt test

Egentestet är frivilligt. Hittills har ett tiotal medarbetare sagt ja till erbjudandet. Medarbetare som har mer omfattande symtom ska vara sjukskriven och behöver inte utföra egentest.

I övrigt gäller den allmänna rekommendationen att alla som är sjuka i förkylnings- eller influensaliknande symtom och/eller feber ska vara hemma för att inte riskera smitta andra, även de med milda symtom. Detta eftersom risken för samhällssmitta av covid-19 är mycket hög.

Publicerad av: Marks kommun