Mark får klimatstöd

Senast uppdaterad den 19 maj 2016

100 000 kronor. Så mycket får Marks kommun i stöd av Naturvårdsverket för att uppföra två laddningsstationer för elfordon.

Stationerna planeras att anläggas på resecentrum i Kinna och på pendelparkeringen Gästgivargården (vid Sohlbergs buss). De kommer att vara tillgängliga för allmänheten och ska, som ett delkrav i stödet från Naturvårdsverket, stå klara senast vid årsskiftet. Enligt Naturvårdsverkets bedömning kommer uppförande av laddningsstationer att ha stor möjlighet att bidra till spridning av teknik och till marknadsintroduktion, och dessutom leda till en tydlig minskning av utsläpp av växthusgaser.
Det beviljade bidraget är en del i satsningen Klimatklivet - lokala klimatinvesteringar för största möjliga klimatnytta.

 

Publicerad av: Marks kommun