Mark förbättrar sophämtningen

Senast uppdaterad den 12 november 2019

Nu stärker kommunen samarbetet mellan Markborna och avfallsentreprenören LBC Borås AB – i form av en färgglad hängare på din soptunna. ”Detta är ett väldigt bra sätt att göra sophämtningen smidigare”, säger Rakel Martinsson, avfallsingenjör på Marks kommun.

Varje dag tömmer kommunens anlitade entreprenör ungefär två tusen soptunnor runt om i Mark. Och ibland händer det att samarbetet mellan fastighetsägare och chaufförer inte fungerar så effektivt som önskat.

”Det kan exempelvis handla om att soptunnan är svåråtkomlig på tomten, att tunnan är felvänd eller att man slängt trädgårdsavfall som istället ska till återvinningscentralen. Detta blir i förlängningen både ett arbetsmiljöproblem och ett kvalitetsproblem”, säger Rakel Martinsson.

Lösningen blir nu att entreprenören vid behov kan placera en hängare på soptunnans handtag, med information till fastighetsägaren. En sida av hängaren är gul och här kan chauffören be fastighetsägaren att åtgärda något. Den andra sidan är grön och här finns det istället plats för ett tack och ett positivt budskap.

”Detta blir en viktig första kontakt mellan chauffören och kunden. Vi tror att detta tydligt kommer bidra till att stärka kommunikationen mellan parterna och på så sätt effektivisera sophämtningen i Mark. Dessutom uppnår vi en miljövinst om vi i ännu högre grad får rätt avfall på rätt plats”, säger Patrik Forsberg, platschef på LBC Borås AB.

Ett beprövat knep

Idén har fungerat väl i många andra kommuner i Sverige, däribland närliggande Mölndal och Ulricehamn.

”Vi uppfinner inte hjulet igen utan använder något som är beprövat. I Ulricehamn hade man bland annat problem med felvända kärl på några gator och tack vare hängaren var det löst efter ett par veckor”.

Rakel Martinsson betonar att i den bästa av världar kommer inte speciellt många hushåll i Mark att få besök av hängaren – eller i varje fall inte med påpekanden från den gula sidan.

”Hängaren används bara vid behov och överlag fungerar sophämtningen bra. Sedan kan det vara trevligt att uppmärksamma någon som har tagit till sig information från den gula sidan och åtgärdat det vi bett om”.

Läs mer om "Hängare på soptunnan"

Publicerad av: Marks kommun