Mark fortsätter utveckla hjälp till våldsutsatta

Calle Larsson, chef för Individ- och familjeomsorgen, och Annette Eriksson, chef för Vuxenenheten.

Foto: Calle Larsson, chef för Individ- och familjeomsorgen, och Annette Eriksson, chef för Vuxenenheten. Bild: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 29 juli 2020

Marks kommun fortsätter att utveckla stödet för människor som utsätts för våld i nära relationer.
- Problemet finns överallt i samhället och vi vill nå ut med information om var hjälp finns, säger Annette Eriksson, chef för Vuxenenheten inom socialförvaltningen.

Under pandemin har det bland annat från regering och myndigheter varnats för att karantänen och restriktionerna ökar risken för våld, särskilt när det gäller kvinnor och barn.
- Fler mår psykiskt dåligt nu under pandemin och belastningen, ibland ihop med alkohol eller droger, ökar risken för konflikter och våld eller negativa relationer.

Kan bättre fånga upp människor i nöd

I Mark har socialtjänsten under många år arbetat för att stötta och hjälpa våldsutsatta och även utveckla medarbetarna.
Idag finns en struktur för att kunna ge ett gott omhändertagande.
- De senaste fem åren har vi arbetat mer metodiskt, utvecklat och utbildat oss. När en människa kommer till oss av andra orsaker ska vi också bättre kunna fånga upp signaler om han eller hon utsätts för våld för att hjälpa, berättar Annette Eriksson.

Mark tar ett steg till

I höst kommer socialtjänsten ta ett steg till i utvecklingen. Dels ska medarbetare utbilda sig, dels att bättre informera allmänhet och kommunanställda.
Informationen ska leda till att man kan upptäcka om något inte står rätt till med sin granne, arbetskamrat eller anhörig och också veta hur man kan stötta och var hjälp finns.
- Kan vi alla öppna våra ögon och se problemet på alla nivåer och reagera, då har vi nått långt, konstaterar Annette Eriksson.
Syftet med fortsatta utbildningar ska ge medarbetare som känner sig än tryggare i sitt arbete och kan ge bättre stöd.
- De möter utsatta människor gång på gång, ofta är det mycket tragiska historier. Då gäller det att de också får stöd, avlastning och bra arbetsledning.

Stort mörkertal

Mörkertalet för våldsutsatta bedöms vara mycket stort. Var tionde kvinna i landet beräknas vara utsatt för någon form av fysiskt eller psykiskt våld, och som nämnts är barn särskilt utsatta. Men även män i kriminella sammanhang utsätts.
- Den stora utmaningen är att nå ut till dem som är utsatta, skapa relationer och förtroende så att den som är utsatt vågar berätta. Och det gäller att göra det tidigt för att reparera självförtroendet. Många gånger söker man skydd och hjälp, men återgår sedan till den osunda relationen för att det egna självförtroendet är så skört.

Bra samarbete med Kvinnojouren

Socialtjänsten i Mark jobbar tätt ihop med Kvinnojouren. 2018 fick 6 personer i Mark skyddat boende, i fjol 12 stycken och hittills i år 5.
- Kvinnojouren i Mark gör ett fantastiskt arbete, både med skyddat boende och med stödsamtal och hjälp, säger Annette Eriksson.

Bygga ett bättre liv

En annan utmaning efter en akut insats är att långsiktigt hjälpa den utsatta människan att bryta med sitt gamla liv. Det kanske innebär att den utsatta personen flyttar till en annan kommun och bygga upp en ny social tillvaro.
- Det handlar också om att bryta fördomar. Våldsutsatta människor finns överallt i samhället, i alla samhällsklasser. Den som utsätts för våld ska inte behöva känna skam för att söka hjälp, tvärtom.

Mer information

 

Publicerad av: Marks kommun