Mark ger sommarjobb till alla sökande

Senast uppdaterad den 9 mars 2017

Alla ungdomar som sökt ett feriearbete hos Marks kommun i år kommer också att få det.
Det innebär att över 200 unga får ett sommarjobb – vilket är en kraftig ökning.

- Det är fantastiskt att alla förvaltningar inom kommunen ställt upp för att göra detta möjligt, säger Susanne Erixon, kommunchef.

Ökat intresse – och mottagande

Intresset för att sommarjobba hos kommunen och tjäna egna pengar har ökat bland tonåringarna i Mark.
I år har 207 ungdomar sökt. Samtidigt har Marks kommun haft som mål att öka antalet platser. Och det har infriats med råge då alla de sökande får ett sommarjobb.

Glädjande

- Det är mycket glädjande att vi inte bara lyckades öka antalet platser, vilket var politikens mål, utan också att vi kan ge alla unga som sökt ett feriearbete.
Feriearbetena avser i år ungdomar födda åren 1999 och 2000. Liksom tidigare år erbjuds de ett tre veckor långt sommarjobb. Perioden för feriearbetena sträcker sig från vecka 24 till vecka 32.

Publicerad av: Marks kommun