Mark har grönaste tätorten i Sverige

Senast uppdaterad den 13 december 2019

När medlemstidningen Hem och hyra listar de grönaste tätorterna i Sverige, hamnar Kinna på första plats med 567 kvadratmeter grönyta per invånare.

Det betyder att nästan hälften av Kinna består av gröna platser. I hela Sverige ligger snittet i tätorter på 287 kvadratmeter.
Det är första gången som SCB Har kartlagt grönytor i Sverige och i snitt är 40 procent av tätorterna grönytor.
- Vi arbetar med att förvalta det vi har och utvecklar våra grönytor. Vi planterar trädrader längs med vägar för att skapa grönstråk genom samhället, sätter ut bänkar vid stigar och grönytor, säger Kerstin Furth, trädgårdstekniker på enheten Gata/Park på Teknik- och serviceförvaltningen i Marks kommun.
Kommunen utvecklar också tätortsnära naturmark genom att anlägga stigar, spänger och grillplatser genom Naturvårdslaget och när detaljplaner tas fram finns alltid det gröna perspektivet med.

Vad betyder det då för kommunen att vi uppmärksammas för vår grönska?

- Att vi har gjort rätt i prioriteringar i att bibehålla det gröna så mycket vi kan och kanske kan ge människorna goda livsvillkor. För grönt bidrar till människors välbefinnande och vi måste fortsätta tänka på att det finns värden i det gröna och se till att människor kan ta del av dem, säger Kerstin Furth.

Publicerad av: Marks kommun