Mark högt upp på ”Bäst att bo”-listan

Västra Öresjön maj 2017.

Foto: En stunds njutning vid Västra Öresjöns strand, en av alla vackra platser i Mark. Foto: Magnus Larsson

Senast uppdaterad den 19 maj 2017

Mark hamnar högt upp på listan över var i Sverige det är bäst att bo.
Vår kommun hamnar i år på plats 30 i nyhetsmagasinet Fokus senaste undersökning.

Fokus rankar för tolfte året var det är bäst att bo bland Sveriges kommuner.

Undersökningen, som sker i samarbete med Internationella Högskolan i Jönköping, baseras på ett index med över 40 variabler.

Marks kommun topp 30

För Marks del innebär årets resultat ett lyft – från plats 43 i fjol till 30 i år givet bostadspriset. Tar man inte hänsyn bostadspriser så hamnar Marks kommun på plats 89 (110).
Bland Sveriges landsbygdskommuner hamnar Mark på plats 21.

Siffror om livskvalitet

- Det är ingen skönhetstävling. Bäst att bo handlar om att sätta siffror på livskvalitet, påpekar Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi och en av personerna bakom indexet.
- De allra flesta variabler som vi använt är oförändrade från år till år för att man ska kunna jämföra mellan åren. Dock vill jag betona att en lista av det här slaget inte ska övertolkas utan mer ses som en indikator beroende på om kommunen ligger i toppen, mitten eller botten av listan.

Flera kategorier

Undersökningen baseras på variabler i fyra kategorier: Var det är bäst att vara ung, vara äldre, ha familj samt var det är bäst att arbete.

Bland variablerna finns exempelvis livslängd, folkhälsa, lärartäthet, företagsklimat, flyktingmottagande, bredbandstillgång, bostadspriser, andelen flerbostadshus, jobbtillväxt samt kommunalskatt.

Mer information

För mer information om undersökningen, klicka här eller länken längre ned på sidan.

Se listan över Sveriges kommuner - klicka här eller längre ned på sidan.

Publicerad av: Marks kommun