Mark klättrar kraftigt i skolranking

Senast uppdaterad den 5 oktober 2017

Mark klättrar rejält i årets undersökning av landets skolkommuner – från 203:e till 136:e plats.
- Vi har som ständig målsättning att förbättra våra resultat och förhoppningsvis är detta ett tecken på att vi är på rätt väg, säger Dennis Reinhold, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Mark.

Det är Lärarförbundet som rankar landets 290 kommuner på skolsidan. Mark är tillsammans med Tranemo de enda två Sjuhäradskommuner som förbättrat sin placering i året lista.

Stort kliv uppåt i meritvärde

Mark utmärker sig på flera punkter i undersökningen. Störst förbättring avser andelen elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 (justerat efter förutsättningar). Här hamnar vi på 50:e plats (220:e plats i fjol).

På punkten andelen elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år är Mark 44:e bästa kommunen i landet (135:e i fjol).

Vad gäller genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9 vårterminen 2016 återfinns Mark på 55:e plats i landet (104:e i fjol).

Fler förbättringar

Även inom områden som resurser, lärartäthet, kommunen som avtalspart samt andelen barn i förskola har Mark förbättrat sig.

Däremot märks en viss försämring på några punkter, som exempelvis andelen invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier, sjukskrivningar samt löner.

- Vi fortsätter vårt systematiska kvalitetsarbete och vårt systematiska arbetsmiljöarbete vilket vi hoppas ska vara uthålligt och ge fortsatt positivt resultat, säger Dennis Reinhold.

Publicerad av: Marks kommun