Mark Kraftvärmes VD arbetsbefrias

Senast uppdaterad den 18 oktober 2019

Idag offentliggjordes att Mark Kraftvärmes VD arbetsbefrias av bolagets styrelse med omedelbar verkan. För mer information i frågan hänvisar vi till bolagets egen webbplats.

Publicerad av: Marks kommun