Mark laddar upp för en bättre miljö

Senast uppdaterad den 24 mars 2017

Lagom till sommaren och turistsäsongen sätter kommunen upp laddstolpar för elbilar både i Kinna och Skene.
Dessutom med gratis laddning till en början.

Annki Bergh, energirådgivare, vid Kinna Resecentrum.

Annki Bergh vid pendelparkeringen vid Kinna Resecentrum. Foto: Magnus Larsson

- Det är en service både till Markborna och till besökare. Vi vill underlätta för och uppmuntra såväl kommuninvånarna som andra att använda elbil, säger Annki Bergh, kommunens energirådgivare.

Laddningsstolparna kommer att vara i drift senast första juni i år. De sätts upp dels vid resecentrum i Kinna, dels vid Gästgivaregården i Skene (vid bussgaragen). Laddningsplatserna kommer också att skyltas och märkas upp för att vara lätta att hitta.

Förberett för flera stolpar

Till en början kommer det att finnas en laddstolpe på vardera plats, med möjlighet att ladda två bilar samtidigt. Samtidigt förbereds det för att i framtiden kunna montera fler laddstolpar på de två platserna.

Laddningen blir till en början gratis. Stolparna är också förberedda för senare anslutning till ett system med betalning, ungefär som för en betalparkering.

- Laddningsstolparna är en del i kommunens energiplan för att göra Mark mindre beroende av fossila bränslen. Därför känns det bra att göra en sådan här konkret sak.

Utmärkta på hemsidor

På grund av elbilarnas begränsade räckvidd krävs ibland att ägarna planerar färdvägen inför längre resor. Laddningsstolparna i Kinna och Skene kommer att finnas utmärkta på hemsidor som uppladdning.nu och laddinfra.se, för att underlätta för elbilisterna.

- Förhoppningsvis blir det ett skäl för besökare att åka till eller via Mark, kunna stanna för att ladda och samtidigt upptäcka vår fina kommun, säger Annki Bergh, som hoppas och tror på fler laddningsplatser runtom i Mark.

- Målet är att det ska finnas fler laddningsstolpar på pendelparkeringar och rastplatser på flera orter runtom i kommunen.

Snabbfakta laddningsstolpar

Var: Pendelparkeringen vid Kinna resecentrum på pendelparkeringen intill återvinningsstationen) samt vid pendelparkeringen vid Gästgivaregården i Skene.
Laddningsstolparna i Kinna och Skene kommer att finnas utmärkta på hemsidor som uppladdning.nu och laddinfra.se.
När: Laddningsstolparna ska vara i drift senast första juni i år.
Laddningskostnad: Gratis till en början. Senare införs ett betalsystem.
Tid: Uppladdningstiden är cirka 8 timmar.
Övrigt: Vattenfall kommer att sköta driften av stolparna.

Publicerad av: Marks kommun