Mark ökar i ny bredbandskartläggning

Senast uppdaterad den 3 april 2020

Marks kommun tillhör landets topp 50-kommuner vad gäller ökningen av hushållens tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten sammanlagt i kommunen, jämfört med föregående mätning.

Det visar den senaste bredbandskartläggningen av Post- och telestyrelsen (PTS) för 2019. 

Marks ökning med 7,34 procent jämfört med år 2018 ger noga räknat en 47:e plats i kategorin, i PTS kartläggning för år 2019. Mark har 90 procents täckning totalt bland hushållen i kommunen, eller plats 151 av landets 290 kommuner. 

När det gäller ökningen utanför tätort i samma kategori är klivet upp än större. Mark har ökat med drygt 17 procent jämfört med år 2018. Med det hamnar Mark på plats 50 bland de kommuner i landet som ökat mest utanför tätort. 

Tack till fiberföreningarna

Den förbättrade tillgången till fast bredband beror till största delen på de lokala fiberföreningarnas idoga arbete runtom i Mark. 

- Det är mycket glädjande att ta del av resultatet och se att Mark med plats 47 ligger väl till bland landets kommuner. Jag vill därför rikta ett jättetack till alla fiberföreningar i kommunen som så starkt bidragit till det fina resultatet, säger Mats Lilienberg, kommundirektör i Mark. 

För mer information:

Mer information om kartläggningen finns på Post- och telestyrelsens webbplats - klicka här.

Publicerad av: Marks kommun