Mark övar beredskapen

Senast uppdaterad den 5 oktober 2020

Den 28 oktober genomför Marks kommun en övning inom kärnkraftsberedskapen tillsammans med andra aktörer vid Kunskapens Hus i Skene.

Det är en förevisningsövning där delar av en utrymningsplats ställs i ordning och visas upp. Bland annat kommer ett tält med indikeringsintrument för att mäta strålning sättas upp på skolans område.

Övning för att samla kunskap

- Min förhoppning är att visa på hur en bra utrymningsplats ser ut även om detta handlar mer om att informera och samla kunskap, berättar Anders Olsson, beredskapsplanerare i Mark.

Gymnasieskolan är en av tre utrymningsplatser som aktiveras vid en eventuell kärnkraftsolycka på Ringhals utanför Varberg. Under årens lopp har det därför skett liknande övningar.

Nya beredskapszoner införs 2021

Regeringen har fattat beslut om nya utökade beredskapszoner från juli 2022, som berör fler kommuner än idag.

- Fler kommuner kommer att bli inblandade i kärnkraftsberedskapen. Därför är detta en kunskapsdag för de kommuner som inte deltagit tidigare, säger Anders Olsson.

Kaskad öppet som vanligt

Övningen i oktober sker under höstlovet. Badhuset Kaskad, som ingår i utrymningsplatsen, kommer inte ingå i denna övning utan vara öppet för allmänheten som vanligt.

Förutom Mark deltar Länsstyrelserna i Halland och Västra Götaland, samtliga kommuner i Halland och Sjuhärad samt Mölndal, Härryda och Göteborg. Övriga aktörer är Polisen, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Västra Götalandsregionen, Militärregion Väst samt FRG Mark.

Stor övning nästa år

Övningen den 28 oktober föregås av en så kallad distribuerad övning, med olika scenarion som ska lösas och besvaras.

- Övningarna i höst är litet av en försmak inför nästa års stora kärnkraftsövning Falken, där ett mycket stort antal aktörer, både centralt, regionalt och lokalt, kommer att delta, säger Anders Olsson.

Publicerad av: Marks kommun