Mark satsar på första hjälpen mot psykisk ohälsa

Foto på Peter Strand, Rose-Marie Nordgren och Jan Gelin.

Foto: Från vänster: Peter Strand, Rose-Marie Nordgren och Jan Gelin. Bild: Christoffer Sjölin.

Senast uppdaterad den 24 oktober 2023

Hur hjälper vi unga som mår dåligt psykiskt? Den frågan stod i centrum när medarbetare från Marks skolor nyligen var på plats i Rydal för utbildning i MHFA (Mental Health First Aid).

– Väldigt givande, jag vill verkligen rekommendera utbildningen till alla mina kollegor, sa Jan Gelin från Marks gymnasium.
Första hjälpen - då tänker nog många på hjärt- och lungräddning, bandage och olyckor. Men första hjälpen mot psykisk ohälsa fungerar lite annorlunda.
– Det handlar om hur man känner igen olika symptom som karaktäriserar psykiska sjukdomar och kristillstånd och hur man bäst tar kontakt med personen och inleder första hjälpen. Vi lär även ut hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär. Under utbildningen arbetar vi utifrån en manual med information och kunskap samt en handlingsplan för suicidprevention, sa Frida Lind.

Två åldersgrupper sticker ut

Hon är till vardags lärare och är sedan förra hösten en av fyra utbildade instruktörer i MHFA i Marks kommun. Planen är att instruktörerna ska utbilda nya grupper om cirka 20 personer per termin fram till 2025.
– Två grupper som sticker ut vad gäller antalet självmord per capita är äldre män samt personer i åldern 15–29 år, som är den enda åldersgrupp där suicid ökat under de senaste tjugofem åren. Det är viktigt att utbilda personer som möter riskgrupper på olika arenor. Själva genomförandet av utbildningen berikas av att deltagarna kommer från olika aktörer, förvaltningar och bolag. Utbildningen riktar sig därför brett till medarbetare i Marks kommun med öppning för politiker samt regionen och civilsamhället.

"Otroligt värdefullt"

Några av de som deltog den här dagen i Rydal var Rose-Marie Nordgren och Jan Gelin från Marks Gymnasieskola och Peter Strand från Lyckeskolan.
– En jätteintressant utbildning. Det är så bra att dessutom kunna mötas olika professioner inom skolvärlden, menade Rose-Marie, som arbetar som kurator.
– Det är så pass många unga idag som mår dåligt på olika vis och att kunna lära sig mer om hur vi bemöter detta är otroligt värdefullt, sa elevkoordinatorn Peter.

Fakta: Detta är MHFA 

Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram med en handlingsplan som först utvecklades i Australien år 2000 och numera finns i 24 länder fördelande över hela världen. 
Modellen finns i tre inriktningar - en för vuxna som möter andra vuxna, en för vuxna som möter ungdomar och en för vuxna som möter äldre. 
Målsättningen med MHFA är att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Med hjälp av handlingsplanen ökas tryggheten i möten med personer som lider av psykisk ohälsa och de som är självmordsnära. 

Publicerad av: Marks kommun