Mark satsar på nyanlända kvinnor

Sara Dahlin, chef för arbetsmarknadsenheten på Marks kommun.

Foto: Sara Dahlin, chef för arbetsmarknadsenheten på Marks kommun.

Senast uppdaterad den 7 juli 2020

Nyanlända kvinnor ska få hjälp till egen försörjning och bättre integrera sig i svenska samhället. ”Kvinnors språk och arbetsMARKnad” heter det nya projektet som startar i höst.

Marks kommuns arbetsmarknadsenhet har fått 1,2 miljoner kronor till satsningen av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

- Marks projekt är ett exempel på en insats som innehåller flera olika aktiviteter. Nyanlända kvinnor i kommunen ska få ta del av svenskundervisning, samhällsinformation, studie- och yrkesvägledning och språkpraktik, säger Daniel Uddling integrationsutvecklare på Länsstyrelsen.

Målgruppen är nyanlända kvinnor med kort utbildningsbakgrund. Totalt 40 kvinnor ska delta i projektet, som sträcker sig 18 veckor plus tre månaders språkpraktik.

Extra lönsamt att satsa på kvinnor

Bakgrunden är en OECD-studie som visar att det är extra lönsamt att satsa på tidiga insatser som språkträning och utbildning för nyanlända kvinnor, för att snabbare och lättare ta steget till arbetsmarknaden.

Utan ett tidigt stöd finns annars risk att kortutbildade kvinnor hamnar i långvarig arbetslöshet och bidragsberoende.

Tidigare OECD-studier visar också att ju snabbare en nyanländ kvinna etablerar sig på arbetsmarknaden, desto bättre går det för hennes barn att också etablera sig på arbetsmarknaden, särskilt för döttrar.

Större och bredare kunskap

Under perioden ska de få förutom ökade kunskaper i svenska lära sig mer om bland annat hälsa och svenska samhället, skaffa sig större kunskap om arbetsmarknaden och studie- och yrkesvägledning.

Marks kommun kommer att samarbeta med bland annat Studieförbundet Vuxenskolan samt föreningar, som exempelvis Rädda Barnen.

- Ensam är inte stark. Tillsammans med andra kan vi göra skillnad när det gäller integration, säger Sara Dahlin, chef för arbetsmarknadsenheten.

Kvinnors språk och arbetsMARKnad väntas starta i september.

 

Fotnot: OECD står för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Det är en internationell organisation för utbyte av idéer och erfarenheter inom områden som påverkar den ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och marknadsekonomi. OECD har 36 medlemsstater, däribland Sverige.

Publicerad av: Marks kommun